logo
Thức ăn cho Vịt Leong Hup 945

Thức ăn cho Vịt Leong Hup 945

SẢN PHẨM CHI TIẾT 

Quy cách đóng gói :25kg/40kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................19%
Năng lượng(Min):.............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...............................................................6.0%
Canxi(Min-Max):..............................................2.8% - 5.2%
Phospho(Min-Max):.......................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.....................................................................1%
Met & Cys(Min):......................................................... 0.7%
Threonin(Min):............................................................ 0.6%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):..................................................................... 20%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan