logo
Thức ăn cho Vịt Leong Hup 945H

Thức ăn cho Vịt Leong Hup 945H

SẢN PHẨM CHI TIẾT

Quy cách đóng gói :25kg/40kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :..........................................................18.5%
Năng lượng(Min):..............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................6.0%
Canxi(Min-Max):...............................................3.0% - 5.0%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.......................................................................1%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.7%
Threonin(Min):.............................................................. 0.6%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):....................................................................... 20%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan