logo
Thức ăn cho Vịt Leong Hup 945S

Thức ăn cho Vịt Leong Hup 945S

SẢN PHẨM CHI TIẾT 

Quy cách đóng gói :25kg/40kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :................................................................13%
Đạm thô(Min) :..............................................................20%
Năng lượng(Min):..............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................6.0%
Canxi(Min-Max):...............................................2.8% - 5.2%
Phospho(Min-Max):........................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):......................................................................1%
Met & Cys(Min):.......................................................... 0.7%
Threonin(Min):............................................................ 0.6%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):..................................................................... 20%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan