Trang chủ/Thư viện/Hình ảnh/Emivest Feedmill (TG) Opening Ceremony 2014